Predstavitev podjetja

Trgi
Naše podjetje deluje tako v Sloveniji kot na območju jugovzhodne Evrope. Pomemben del našega delovanja predstavlja priprava, prijava, izvajanje in vodenje projektov čezmejnega sodelovanja v okviru različnih mednarodnih skladov in programov. Na ta način ustvarjamo in širimo mednarodne povezave naših naročnikov in projektnih partnerjev, skrbimo za prenos znanja, izkušenj, primerov dobre prakse in idej.

Naše storitve
Prilagajamo se potrebam trga in naročnikov, zaradi česar se radi pohvalimo, da v našem podjetju ne pišemo dokumentov, ampak svojim naročnikom svetujemo in skupaj z njimi iščemo rešitve in poti do zastavljenih ciljev.

Hitre spremembe potreb naročnikov ter inovativnost in prilagodljivost naših sodelavcev predstavljajo odlično izhodišče za neprestano nadgrajevanje obstoječih in razvoj novih produktov. Tako se v zadnjem času posvečamo razvoju vrednotenj ekosistemskih storitev, ocen okoljskih škod in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri.

Zaposleni
Poslovna uspešnost našega podjetja temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in razvijati sposobne sodelavce ter graditi kulturo mednarodnega podjetja. Vlaganje v znanje in razvoj zaposlenih je temelj njihove strokovnosti, prilagodljivosti in inovativnosti , kar zagotavlja uspešno izvedbo projektov in kakovost naših storitev.

Kakovost
Vsi zaposleni zagovarjamo iskanje kakovostnih, racionalnih, uspešnih in predvsem uporabnih rešitev. Tako je vsak naš izdelek prilagojen dejanskim potrebam naših naročnikov. Preko aktivnega vključevanja naročnikov v delovni proces izvajanja projektov svoje naročnike spoznavamo, se od njih učimo in se skupaj z njimi razvijamo. Na ta način naročniki naše izdelke razumejo, se z njimi poistovetijo in zato lažje prenesejo v prakso. S tem je kakovost naših izdelkov zagotovljena.

Mreža poslovnih partnerjev
V Sloveniji in tujini sodelujemo s široko mrežo poslovnih partnerjev, s katerimi našo dejavnost uspešno dopolnjujemo na področjih:
•    prostorskega načrtovanja,
•    projektiranja in nadzora gradnje,
•    priprave tehnične, projektne in investicijske dokumentacije,
•    prostorskega in okoljskega modeliranja,
•    priprave različnih drugih strokovnih podlag.

Strokovnjaki, ki jih po potrebi lahko vključimo v projektno skupino pokrivajo široko paleto specifičnih znanj z različnih področij. Skupaj s projektnimi partnerji tako lahko zagotovimo strokovno in kakovostno izvedbo projektov po principu »od ideje do izvedbe« ali prevzamemo vodenje in nadzor nad izvajanjem takšnih projektov.