Razvoj i strateško planiranje

Priprema, prijava, realizacija i upravljanje projektima preko granične saradnje
Strategije  i programi razvoja na državnom, regionalnmj i lokalnom nivou
Evalvacija sprovođenja i uticaja sprovođenja različitih programskih dokumenata
Studije izvodljivosti