Priprava, prijava, izvajanje in vodenje projektov čezmejnega sodelovanja

Projekti čezmejnega sodelovanja so postali pomemben razvojni moment v obmejnih območjih, zaradi česar projektni partnerji različnih profilov svoje razvojne projekte vse bolj redno prijavljajo na razpise različnih programov. Vendar se je ob tem potrebno zavedati, da od priprave projekta do zaključka izvedbe navadno poteče več let, dobro poznavanje delovanja sistema pa je za uspešen zaključek projekta bistveno.

Naša projektna skupina razpolaga z več kot 15 leti delovnih izkušenj v procesu priprave, prijave, izvajanja in vodenja projektov čezmejnega sodelovanja tako na tehničnem, kot na vsebinskem področju. Zaradi našega večletnega dela v državah jugovzhodne Evrope se lahko pohvalimo s široko mrežo projektnih partnerjev s katerimi na tovrstnih projektih uspešno sodelujemo že vrsto let.