Upravljanje prirodnim resursima i infrastrukturom

Studije upravljanja poljoprivrednim zemljištima
Operativni programi snabdevanja pijaćom vodom
Programi zašite izvorišta pijaće vode
Strategije održivog snabdevanja energijom
Programi opremanja građevinskih zemljišta komunalnom opremom
Operativni programi odvajanja i pročišćavanja komunalnih  otpadnih voda
Katastri (zagađivača, nelegalnih deponija otpada, septičkih jama itd.)
Stručne osnove za planiranje sportske i rekreativne infrastrukture