Strokovne podlage za načrtovanje športne in rekreacijske infrastrukture

Zaradi visoke stopnje ohranjenosti naravnega okolja, pa tudi zaradi vse večjih želja javnosti po urejenih športnih in rekreacijskih, pa tudi turističnih površin, se vse več upravljavcev in urejevalcev prostora odloča za ureditev takšni površin. Na prvi pogled simpatična in enostavna naloga, pa se je že marsikdaj izkazala za precej bolj zapleteno. Izgradnja takšne infrastrukture namreč navadno privede do spremembe navad in obnašanja ljudi v okolju, ki lahko za seboj potegne neslutene posledice.
Tako vse več upravljavcev in urejevalcev ugotavlja, da je pred izvedbo takšnih posegov potreben trezen in objektiven razmislek o primernosti njihove umestitve v prostor, njihovi vsebini in poudarkih, pa tudi o posledicah, ki jih bodo prinesli nekemu prostoru (povečanje prometa, povečanje potreb po storitvenih dejavnostih v bližini itd.). Namen Strokovnih podlag za načrtovanje športne in rekreacijske infrastrukture je odgovoriti na ta in številna druga vprašanja (katere so želene ciljne skupine in kakšne so njihove potrebe, kateri način predstavitve značilnosti prostora je najbolj primeren itd.) ter upravljavcem in urejevalcem ponuditi kakovostno strokovno podlago oz. orodje v procesu sprejemanja odločitev.


Seznam predmetne zakonodaje

-    Zakon o prostorskem načrtovanju

-    Zakon o graditvi objektov

-    Zakon o varstvu okolja