Identifikacija najprimernejših lokacij za izvedbo posegov

Investitorji se slej ko prej znajdejo v situaciji, ko si želijo investirati v razvoj, nadgradnjo ali širitev obstoječih kapacitet. Nemalokrat so investicije povezane tudi z iskanjem nove lokacije za širitev ali celo prestavitev podjetja na novo lokacijo. Vsako podjetje pa ima posebne zahteve in potrebe. Ker gre za dolgoročno odločitev, ki bo prinesla tudi finančne posledice, je iskanje primerne nove lokacije lahko relativno zapleten in dolgotrajen proces.

Identifikacija najprimernejših lokacij za izvedbo posegov z uporabo GIS orodij in uporabo modeliranja omogoča hitro in pregledno identifikacijo potencialnih lokacij, ki je prilagojena potrebam vsakega posameznega naročnika. Identifikacija vključuje tudi podatke o stavbnih zemljiščih, tako da je naročnik takoj opozorjen na možnost in pogoje gradnje.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o ohranjanju narave

-    Zakon o vodah

-    Zakon o varstvu kulturne dediščine