Strokovne ocene vplivov na okolje

Namen strokovne ocene vplivov na okolje (SOVO) je ovrednotiti vplive na okolje, ki bodo nastali zaradi novega posega ali uvedbe nove dejavnosti, ki bi lahko imela vpliv na širše okolje v katerem se nahaja.

Na podlagi značilnosti nameravanega posega ter analize stanja okolja se opredeli možne vplive na elemente okolje tako v času gradnje, kot v času izvajanja dejavnosti. Strokovna ocena lahko, če ne ugotovi nesprejemljivosti posega, z omilitvenimi ukrepi bistveno prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje ter izboljšavi samega nameravanega posega.


Seznam predmetne zakonodaje

-    Zakon o varstvu okolja