Ekipa

Ključni strokovnjaki ZaVite

Ekipo ZaVite sestavlja osem zavzetih in zagnanih posameznikov, v naše delo pa vključujemo tudi uveljavljene zunanje strokovnjake. Za vsakega naročnika in za vsak projekt oblikujemo ekipo, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami zagotovila optimalne rešitve.

Matjaž Harmel

Direktor

Matjaž Harmel je zaključil študij gozdarstva in zelo dobro razume delovanje ekosistemov in vlogo človeka. Ima več kot 25 let mednarodnih izkušenj pri načrtovanju, upravljanju in izvajanju projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in trajnostnega razvoja. Podjetje ZaVita je ustanovil leta 2012 in je njegov direktor.

Verjame, da za vsak izziv obstaja rešitev.

+386 41 711 794  |  matjaz@zavita.si

Klemen Strmšnik

Klemen Strmšnik je geograf, ki odlično razume delovanje naravnih in družbenih procesov in sistemov. Svoje bogate izkušnje z delom na projektih v Sloveniji in v tujini združuje z odličnimi komunikacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi. Rad se spoprime z novimi izzivi, pa naj gre za področje varovanja okolja, učinkovitega upravljanja, regionalnega razvoja in krepitve kapacitet ali za pripravo in vodenje mednarodnih projektov.

Spada med ljudi, ki spreminjajo svet.

+386 51 641 211  |  klemen@zavita.si

Samo Škrjanec

Samo Škrjanec je gozdar, ki je med študijem nabiral izkušnje pri organizaciji dela v gradbeništvu in logistiki in vodenju prostovoljskih organizacij. V zadnjem času je delal na Zavodu za gozdove Slovenije na mednarodnih projektih s področja načrtovanja in upravljanja z gozdovi v urbani krajini in na območjih gozdov s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo.

Verjame, da so dobri odnosi, tako medčloveški kot tudi do narave, med pomembnejšimi stvarmi v življenju, ki jih je treba negovati.

+386 31 846 116  |  samo@zavita.si

Matevž Premelč

Matevž Premelč je geograf, ki je že v času študija pridobil mednarodne izkušnje v okviru študija v tujini (Sassari, Italija) in dela pri Mreži zavarovanih območij v Alpah (Chambéry, Francija). Izkušnje s področja strateških vrednotenj regionalnih, nacionalnih in čezmejnih programov zelo uspešno uporablja pri razvoju novih projektov. Sodeluje tudi pri pripravi celovitih presoj in presoj vplivov na okolje ter študij upravljanja z naravnimi viri.

Verjame, da je mogoče s kombinacijo želja, interesa, sproščenosti in dobre volje rešiti marsikaj.

+386 41 994 238  |  matevz@zavita.si

Aleksandra Krajnc

Aleksandra Krajnc je geografinja po izobrazbi in po duši. Vseskozi se trudi združiti družbene in fizično geografske vidike v celoto, saj je prepričana, da enostranski pogledi vodijo v kratkoročne in pogosto slabe rešitve. Uživa v skupinskem delu, še posebej, ko je projektna skupina zelo heterogena in je potrebno najti kompromis med nasprotujočimi si mnenji. Je pesimist, ki se pusti vedno znova pozitivno presenetiti. Ima bogate izkušnje pri pripravi projektov na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja. Njene delovne izkušnje vključujejo tudi varstvo predšolskih otrok in fotodokumentiranje arheoloških raziskav.

Verjame, da je s primernim pristopom in vztrajnostjo mogoče doseči vse.

+386 31 323 544  |  aleksandra@zavita.si

Sabina Cepuš

Sabina Cepuš je ekologinja z bogatimi izkušnjami na področju varstva okolja, proučevanja in upravljanja z morskimi odpadki in mikroplastiko, ekonomskih analiz in okoljskih pregledov podjetij. V zadnjem času se posveča predvsem presojam vplivov planov in projektov na okolje (CPVO in PVO), obvladovanju tveganj za večje industrijske nesreče in načrtovanju ravnanja z odpadki. Pri delu jo vodi ljubezen do raziskovanja delovanja in spreminjanja sistemov ter do raziskovanja uporabe učinkovitih tehničnih in upravljavskih rešitev.

Prepričana je, da je prave rešitve mogoče oblikovati z radovednim iskanjem in odprtostjo za neznano ter medsebojnim poslušanjem in sodelovanjem.

+386 31 717 849  |  sabina@zavita.si

Sašo Weldt

Sašo Weldt je biolog in popotnik. Že med študijem je bil član projektnih skupin za pripravo strokovnih podlag za opredelitev območij Natura 2000 in za izvajanje monitoringa ekološkega stanja vodotokov stoječih voda. Poskrbel je, da so človeške ribice v Postojnski jami dobile naraščaj, sodeloval je tudi pri izvajanju kohezijskih in LIFE projektov na področju ohranjanja narave. Zelo ga zanima interpretacija narave, ima izkušnje z obnovo stalne postavitve vivarija v Postojnski jami in pri umeščanju interpretativne infrastrukture v prostor v zavarovanih območjih, kjer je uporabil svoje dolgoletne izkušnje iz turizma.

Verjame, da je stanje narave odgovornost človeka.

+386 31 524 323  |  saso@zavita.si

Nives Harmel

Nives Harmel je ekonomistka, ki je svoje izkušnje pridobila v kontrolingu, organizaciji, zavarovalništvu, bančništvu in komerciali. Na ZaViti je zadolžena za finančno upravljanje. Rada ima naravo, morje in sonce ter še posebej kamne.

Verjame v tovarištvo in pogum, zvestobo idejam in naravi prijazno življenje.

+386 31 250 128  l  nives@zavita.si