Razvoj

Trajnostni razvoj je za ekipo ZaVite edini pravi razvoj. Pri načrtovanju upoštevamo ekonomske, družbene in okoljske vidike. Naročnikom pomagamo tako v načrtovalskem procesu kot tudi pri spremljanju izvedbe.