Tim

Ključni stručnjaci ZaVite

Osam nas je, predanih i motiviranih. U svoj rad uključujemo i priznate vanjske stručnjake. Za svakog naručitelja i za svaki projekt oblikujemo tim koji će osigurati najbolja rješenja temeljem svojih znanja i iskustava.

Matjaž Harmel

Direktor

Matjaž Harmel je završio studij šumarstva i odlično razumije funkcioniranje ekosustava i ulogu čovjeka. Ima više od 25 godina međunarodnog iskustva u planiranju, upravljanju i provedbi projekata na području očuvanja prirode, zaštite okoliša i održivog razvoja. ZaVitu je osnovao 2012. godine i njen je direktor.

Vjeruje da za svaki izazov postoji rješenje.

+386 41 711 794  |  matjaz@zavita.si

Klemen Strmšnik

Klemen Strmšnik je geograf koji odlično razumije funkcioniranje prirodnih i društvenih procesa i sustava. Svoje bogato iskustvo rada na projektima u Sloveniji i inozemstvu ujedinjuje s odličnim komunikacijskim i liderskim vještinama. Rado prihvaća nove izazove na području zaštite okoliša, učinkovitog upravljanja, regionalnog razvoja, jačanja kapaciteta ili pripreme i vođenja međunarodnih projekata.

Svrstava se među ljude koji mijenjaju svijet.

+386 51 641 211  |  klemen@zavita.si

Samo Škrjanec

Samo Škrjanec je šumarski inženjer, koji je u toku studija stjecao iskustva u organizaciji poslova u građevinarstvu i logistici i vođenju volonterskih organizacija. U posljednje vrijeme u Zavodu za šume Slovenije radio je na međunarodnim projektima s područja planiranja i gospodarenja šumama u urbanim područjima i zaštitnim šumama.

Smatra da su dobri odnosi, kako međuljudski, tako i odnos prema prirodi, među važnijim stvarima u životu koje treba njegovati.

+386 31 846 116  |  samo@zavita.si

Matevž Premelč

Matevž Premelč je geograf koji je još tijekom studija stekao međunarodno iskustvo kako u okviru studija u inozemstvu (Sassari, Italija), tako i radom pri Mreži zaštićenih područja na Alpama (Chambéry, Francuska). Iskustvo na području strateških procjena regionalnih, nacionalnih i prekograničnih programa uspješno primjenjuje u razvoju novih projekata. Surađuje i u izradi strateških procjena i procjena utjecaja zahvata na okoliš te studija upravljanja prirodnim dobrima.

Vjeruje da je moguće povezivanjem želje, interesa i dobre volje riješiti mnoge probleme.

+386 41 994 238  |  matevz@zavita.si

Aleksandra Krajnc

Aleksandra Krajnc je geograf po struci i po duši. Trudi se ujediniti društvene i fizičko-geografske aspekte u cjelinu, jer je uvjerena da jednostrani pogledi vode u kratkoročna i često loša rješenja. Uživa u timskom radu, posebno kad je grupa heterogena i treba pronaći kompromis među različitim mišljenjima. Pesimist je koji dozvoljava drugima da je pozitivno iznenade. Njeno radno iskustvo uključuje i čuvanje djece predškolskog uzrasta i fotodokumentiranje arheoloških istraživanja.

Vjeruje da se pravim pristupom i ustrajnošću može postići baš sve.

+386 31 323 544  |  aleksandra@zavita.si

Sabina Cepuš

Sabina Cepuš je ekolog s bogatim iskustvom na područjima zaštite okoliša, proučavanja i upravljanja morskim otpadom i mikroplastikom, ekonomskih analiza te okolišnih dubinskih analiza poduzeća. U posljednje vrijeme najviše pažnje posvećuje procjenama utjecaja planova i projekata na okoliš (SPUO i PUO), upravljanju rizicima za veće industrijske nesreće i planiranju rukovanja otpadom. U poslu je vodi ljubav prema istraživanju rada i promjene sustava te prema istraživanju upotrebe učinkovitih tehničkih i upravljavskih rješenja.

Uvjerena je kako se prava rješenja mogu oblikovati istraživanjem i otvorenošću prema nepoznatom te suradnjom i uvažavanjem tuđeg mišljenja.

+386 31 717 849  |  sabina@zavita.si

Sašo Weldt

Sašo Weldt je biolog i svjetski putnik. Već je tijekom studija bio član projektne grupe za pripremu stručnih podloga za definiranje Natura 2000 područja i za provedbu praćenja ekološkog stanja vodnih tijela. Pobrinuo se da čovječje ribice u Postojnskoj jami dobe potomstvo; surađivao je u provedbi kohezijskih i LIFE projekata na području zaštite okoliša. Sudjelovao je u obnovi stalnog postava Vivarija u Postojnskoj jami i u postavljanju interpretativne infrastrukture u zaštićenim područjima. Tu je upotrijebio svoje dugogodišnje iskustvo u turizmu. Zanima ga interpretacija prirode.

Vjeruje da je stanje prirode čovjekova odgovornost.

+386 31 524 323  |  saso@zavita.si

Nives Harmel

Nives Harmel je ekonomistica. Svoje iskustvo je stekla u kontrolingu, organizaciji, osiguranju i komercijali. U ZaViti je zadužena za financijsko upravljanje. Voli prirodu, more i sunce.

Vjeruje u prijateljstvo i hrabrost, odanost idejama i život okrenut prirodi.

+386 31 250 128  l  nives@zavita.si