Razvoj

Održivi razvoj je za tim ZaVite jedini pravi razvoj. Tijekom planiranja uzimamo u obzir ekonomske, društvene i ekološke aspekte. Naručiteljima pomažemo u planiranju procesa, ali i nadgledanju njihove provedbe.