Narava

V ZaViti smo prepričani, da so za ohranjeno naravo zaslužni predvsem lokalni prebivalci. S svojim delom in ukrepanjem delujejo na način, ki ohranja naravo, zato morajo biti vključeni v upravljanje zavarovanih območij.

V ekipi ZaVite zelo dobro poznamo naravne procese in zakonodajo s področja varstva narave. Z delom na terenu skupaj z upravljavci območij in lastniki zemljišč oblikujemo sodobne inovativne rešitve, ki ohranjajo naravo in hkrati omogočajo trajnostni razvoj območij.