Okolje

V ZaViti si prizadevamo za oblikovanje izvedljivih, učinkovitih in življenjskih rešitev, ki so usmerjene k zagotavljanju dobrega stanja okolja. S svojim delovanjem v največji možni meri prispevamo k ohranjanju naravnih virov.