ZaVita

Razvijamo rešitve, ki delujejo.

Naročnikom zagotavljamo inovativne, družbeno odgovorne in učinkovite rešitve na področju ohranjanja narave, varstva okolja in trajnostnega razvoja.

Naši naročniki so javne ustanove, gospodarske družbe ter mednarodne in nevladne organizacije. Projekte izvajamo v državah EU, jugovzhodni Evropi, na Kavkazu in Bližnjem vzhodu. Na vseh teh območjih z mrežo zanesljivih partnerjev in strokovnjakov za naročnike oblikujemo široko sprejemljive rešitve, ki učinkovito delujejo na terenu. Odlikujejo nas inovativnost, prilagodljivost in zanesljivost, zato sodelovanje z naročniki večkrat preraste v dolgoročno partnerstvo.

Zavita_mapa_pop_dec_2021-01

NAŠI PROJEKTI

REŠITVE

Razvijamo rešitve, ki delujejo.

Pripravljamo jih na podlagi lastnega znanja, raziskav, izkušenj in simulacij. Pri našem delu so v celoten proces aktivno vključeni naročniki, pristojne ustanove in zainteresirani deležniki. Ker se zavedamo, da je pot do cilja enako pomembna kot cilj sam, pri delu veliko pozornosti posvetimo ravno komunikaciji in sodelovanju s ključnimi deležniki. Tako dosežemo dobro razumevanje vseh, ki so odgovorni za izvedbo rešitev, s tem pa tudi pomembno prispevamo k zastavljenim ciljem.

Naša ekipa šteje osem članov. Sodelujemo s široko mrežo uveljavljenih zunanjih strokovnjakov, ki jih po potrebi vključujemo v naše delo. Za vsakega naročnika in za vsak projekt oblikujemo ekipo, ki zagotovi najboljše rešitve.

NARAVA

V ZaViti smo prepričani, da so za ohranjeno naravo zaslužni predvsem lokalni prebivalci.

Preberi več

OKOLJE

V ZaViti si prizadevamo za oblikovanje izvedljivih, učinkovitih in življenjskih rešitev, ki so usmerjene k zagotavljanju dobrega stanja okolja.

Preberi več

RAZVOJ

Trajnostni razvoj je za ekipo ZaVite edini pravi razvoj. Pri načrtovanju upoštevamo ekonomske, družbene in okoljske vidike.

Preberi več
Shopping Basket